Startside

Dette er Familiens hjemmeside

Vi (Tine, Emil og Kurt) bor i Midgården som er et bofællesskab, beliggende i Beder syd for Århus. Det består af 21 ejerhuse + et fælleshus som vi alle ejer. Husene ligger i en klynge med nogle af husene i midten, og en privat vej rundt. Det gør at der er forholdsvis fredeligt, trafikalt set, så børnene kan frit lege udenfor husene. Desuden ligger der bofællesskaber på begge sider af vores bebyggelse, så det er et stort område børnene kan boltre sig på.

Datteren i familien bor i Valence, Frankrig, hvor hun studerer arbejder som animator hos TeamTo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersider (1): Kurt Bøje